четвъртък, 29 януари 2015 г.

ПРИКАЗКА ЗА МОРСКАТА ЗВЕЗДА
                    Един човек се разхождал по брега точно след отлива. Брегът бил покрит със стотици морски звезди, изхвърлени на брега. Едно малко момче взимало по една морска звезда и я хвърляло в океана.
          Човекът заговорил малкото момче и му казал: "Какво правиш? Пилееш си времето. Има стотици морски звезди. Не можеш нищо да промениш."
          Малкото момче погледнало изпитателно човека. След това взело една морска звезда и я хвърлило с всичка сила обратно към океана. После бавно се обърнало към човека и казало: "Направих нещо за тази".коледен подарък